Členské příspěvkyČlenské příspěvky se platí 2 x ročně, v únoru a v září, převodem na účet klubu u Komerční banky č.: 43-916810257 / 0100, jako variabilní symbol použijte datum narození dítěte bez teček (např.: 5.1.2008 bude 05012008) a do zprávy pro příjemce platby napište jméno a příjmení dítěte.
Výše příspěvků závisí na zařazení dítěte do příslušné tréninkové skupiny (viz níže).

Treninky

Rozpisy tréninků a příspěvky.

Termínová listina a věkové kategorie.

Letní tábor

Letní tábor se koná každoročně poslední týden v srpnu v rekreačním středisku Želivka s.r.o. u obce Sedlice (mezi Humpolcem a Želivem) kde tužíme kolektiv a těla. Pobytu se mohou zúčastnit děti od 8 let věku.
Přihlášku na letní tábor je nutno odevzdat nebo poslat E-mailem do 20.7. Kromě přihlášky je nutno podepsat a při příjezdu odevzdat "Prohlášení" (bezinfekčnost a j.). Další informace a seznam vybavení stáhnete zde.

Různé

Text